Bouwkundig tekenwerk

Voorlopig Ontwerp:

Het voorlopig ontwerp bestaat uit de 1e opzet van uw bouwplannen, waar we in overleg eenvoudig in kunnen wijzigen tot een voor u gewenst eindresultaat Bij verbouwingsplannen zal eerst de bestaande situatie in kaart gebracht moeten worden. Dit dient dan als de basis voor het voorlopig ontwerp. (plattegronden, gevels en doorsnede op schaal 1:100)

Definitief Ontwerp:

Aan de hand van het uiteindelijke voorlopig ontwerp maken we de tekening compleet tot een definitief ontwerp.

Bestektekening:

Vervolgens gaan we het definitief ontwerp completeren tot een bestektekening. Hierop komt alle gewenste informatie om tot een goede calculatie te kunnen komen.

Bouwaanvraag:

Op de bouwvergunning tekeningen staat alle voor de gemeente benodigde informatie. De overheid stelt eisen aan informatie die aanwezig moet zijn op de vergunningstekeningen. Onze tekeningen voldoen aan deze eisen.

Constructieblad:

Het constructie blad geeft de technische plattegronden en de (beeldbepalende) details (schaal 1:10) weer. Deze informatie is nodig om het bouwwerk te kunnen realiseren.

Werktekeningen:

Indien gewenst kunnen wij het verlengstuk zijn van de werkvoorbereiding van uw project door de werktekeningen te maken voor het realiseren van het bouwwerk.

Deze werktekeningen kunnen zijn:

  • funderingstekeningen
  • vloerentekeningen
  • uitvoeringsdetails
  • werkdoorsnede(s) schaal 1:20
  • kozijnstaten
  • overige werktekeningen, bijv. keuken- en/of badkamertekeningen, balkons, openhaarden etc.

3D visualisaties:

Om de opdrachtgever een beter beeld te geven van het te verwachten eindresultaat is het mogelijk een eenvoudige 3D visualisatie van het bouwwerk te tonen. Op deze manier kan men het bouwwerk van alle zijden bekijken en zal de opdrachtgever qua uiterlijk van de woning later nooit onaangenaam verrast worden. Tevens bestaat de mogelijkheid van elke bouwlaag een inkijk (3D plattegrond) te laten zien zodat de opdrachtgever ook visueel op de hoogte wordt gebracht over het inwendige van het gebouw.

Graag maken we voor u een vrijblijvende offerte.